فرزندان خانواده های کم درآمد کمتر به کلاس موسیقی می روند

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس تحقیقات جدید اتحادیه ی موسیقی دانان بریتانیا، تعداد فرزندان خانواده های کم درآمد که در کلاس های آموزش موسیقی شرکت می کنند کمتر از نصف تعداد فرزندان خانواده های ثروتمند است.