فروش کلیه: قانونی یا غیر قانونی؟

17 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره فروش کلیه چیست؟ به نظر شما ترغیب نیازمندان به فروش کلیه مشکلات آنها را رفع می کند یا مشکلات جدیدی می آفریند؟