فرصتها و چالشهای مخالفین جمهوری اسلامی

28 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دعوت یک نهاد بریتانیایی بنام «مرکز مطالعات اپوزیسیون» امیر طاهری روزنامه نگار بین المللی در جلسه ای با حضور گروهی از سیاستمداران انگلیسی و برخی کارشناسان امور سیاسی و نمایندگان بخش خصوصی سخنانی در مورد وضعیت اپوزیسیون ایران و فرصتها و چالشهایی که مخالفین جمهوری اسلامی با ان روبرو هستند ایراد کرد. بیژن فرهودی، خبرنگار صدای آمريکا در لندن در این مورد گفتگویی با آقای طاهری انجام داد.