خوردن روزانه غذاهای سرخ شده خطر مرگ زودرس را ۱۳ درصد افزایش می‌دهد

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

غذاهای سرخ شده به ویژه مرغ و ماهی و آن دسته از سرخ شدنی ها که در روغن غوطه ور می‌شوند، خطر مرگ زودرس را دست کم ۱۳ درصد افزایش می‌دهد.