فرهنگستان علوم : به فضای امنیتی دانشگاهها پایان دهید

30 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی در نامه ای به حسن روحانی ، نظرها و پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد آموزش عالی و نظام دانشگاهی ایران اعلام کرده است. این فرهنگستان گفته است که در جلسات مختلف درکارگروههای تخصصی خود به این نتایج رسیده است. در این نامه عدم دخالت نهادهای غیر دانشگاهی و از بین بردن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاهها نخستین گام در بهبود شرایط دانشگاههای ایران اعلام شده است. در روزهای اخیر عدم رای اعتماد مجلس ایران به گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزرات علوم و انتخاب سرپرست موقت برای این وزارتخانه بحث برانگیز شده است. گزارش از کوروش صحتی.