فرهنگ رانندگی در ایران

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره فرهنگ و قوانین رانندگی در ایران چیست؟ آیا خودتان قوانین رانندگی را رعایت می‌کنید؟ برای ارتقای فرهنگ رانندگی چه باید کرد؟