فرهاد دانشجو در آستانه برکناری از ریاست دانشگاه آزاد

27 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تداوم ریاست فرهاد دانشجو بر این دانشگاه تصمیم خواهد گرفت. در سالهای اخیر ریاست بر دانشگاه آزاد اسلامی جدا از مسایل علمی و دانشگاهی به محلی برای قدرت نمایی جناحهای مختلف سیاسی جمهوری اسلامی نیز تبدیل شده است. گزارش از کوروش صحتی.