تظاهرات حامیان فرانسوا فیون در فرانسه

15 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسوا فيون، نامزد حزب جمهوريخواه در مبارزات انتخابات رياست جمهوری و نخست وزير پيشين فرانسه روز يکشنبه از هواداران خود خواست دست از مبارزه برندارند. پاريس روز يکشنبه شاهد تظاهرات صدها نفر از طرفداران آقای فيون بود.