رای دهندگان فرانسوی درباره دو نامزد دور دوم چه فکر می کنند

05 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم فرانسه یکبار دیگر در هفتم مه به پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهوری جدید آن کشور را انتخاب کنند. فرانسویان در دور اول رای گیری با انتخاب دو نامزد راست افراطی و میانه رو نشان دادند که خواهان تغییر در نظام سیاسی آن کشورند.