فرانسه در پی جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه فناوری های نوین است

19 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امانوئل ماکرون، وزير اقتصاد فرانسه می گويد، کشورش برای بارور کردن تکنولوژی های نوپا و در عين حال رو به رشد خود مایل به جذب سرمايه های خصوصی است.