«خاورمیانه، آفریقا، آسیا - ناقضان آزادی مطبوعات»

25 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین گزارش گزارشگران بدون مرز حاکی از آن است که برخی کشورهای خاورمیانه آفریقا و آسیا از بزرگترین نقض کنندگان آزادی مطبوعات هستند. گزارشگران بدون مرز می گوید آزادی مطبوعات در ایالات متحده نیز رو به کاهش می رود. گزارش از نورا شاهسوند.