خانه آزادی: ایران، سوریه و چین، در قعر جدول آزادی اینترنت

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین گزارش خانه آزادی نهادی غیرانتفاعی در شهر واشنگتن که در مورد آزادی بیان درجهان پژوهش می کند نشان می دهد آزادی اینترنت در سراسر جهان در سال ۲۰۱۵ برای میلیونها نفر کمتر شده است. گزارش کوروش صحتی