پیشی گرفتن ایران در زمینه سانسور اینترنت

14 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محدودیتها و تنبیهای اعمال شده در زمینه استفاده از اینترنت در ایران بار دیگر آنکشور را در رده اول کشورهای سانسور کننده قرار داده است. گروه مدافع حقوق بشر موسوم به "خانه آزادی" ۵ شنبه گزارش سالانه سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. گزارش گیتا آرین