موسسه خانه مطبوعات گزارش سالانه آزادی رسانه در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد

23 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۷ ، روز سه شنبه ۲۲ آبان منتشر شد. این گزارش سالانه از جانب موسسه‌ای غیردولتی در آمریکا به نام «خانه آزادی» Freedom House منتشر شده، و در آن به محدودیت‌های ایجاد شده برای روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات و رسانه‌های الکترونیکی در جهان اشاره شده است.