"دانشگاه مردم" راه را برای آموزش رایگان افراد محروم، هموار کرده است

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس آمار در حال حاضر تعداد افرادی خواهان ادامه تحصيل و رفتن به دانشگاهند، در سراسر جهان رو به افزايش دارد. اخيراً يک دانشگاه اينترنتی به نام «دانشگاه مردم»، با ارائه آموزش رايگان اين راه را برای آن دسته از افرادی که به خاطر مشکلات مالی از رفتن به دانشگاه های عادی محرومند، هموار کرده است.