دردسرهای ساخت برنامه تلویزیونی با محتوای آزادی عقیده

13 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه سازان تلویزیون اندیشه آزاد (free mind) در مصر از سوی افراد مذهبی متعصب تهدید به مرگ شده اند اما آنها به کار برنامه سازی درباره آزادی اعتقاد به دین، ادامه می دهند.