اولین چاپ روزنامه ای اعلامیه استقلال آمریکا در واشنگتن به نمایش درآمد

19 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنگامی که آمریکا در سال ۱۷۷۶ اعلام استقلال کرد، استعمارگران اروپایی از طریق روزنامه ها از این واقعه آگاه شدند. یک شماره از نخستین روزنامه ای که در ۲۴۰ سال پیش اعلامیه استقلال آمریکا از بریتانیا را چاپ و منتشر کرد در یک نمایشگاه چند رسانه ای در شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده است.