مهدی رجبیان به مناسبت روز جهانی آزادی موسیقی از محدودیت ها در ایران گفت

12 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی رجبیان، موسیقدان ایرانی که به دلیل پژوهش روی موسیقی ایرانی مدتی در ایران زندانی بود، به مناسبت روز جهانی موسیقی، از محدودیت ها در ایران سخن گفت و این روز را به زنان که آوازخوانی شان در ایران ممنوع است، تبریک گفت.