تقدیر از روزنامه‌نگارانی که در افشاگری رفتارهای نامناسب جنسی در آمریکا نقش داشتند

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه نگاران آمریکایی که اخیرا رفتار های نامناسب جنسی و گسترده در زمینه های سیاسی، ورزشی و سینما را فاش کرده اند در نیوزیوم، موزه مطبوعات در واشنگتن مورد تقدیر قرار گرفتند. دو ورزشکار المپیک که از شهرت خود برای پرده برداشتن از بی عدالتی نژادی استفاده کرده بودند نیز مورد ستایش قرار گرفتند.