بالتیمور یک سال پس از مرگ فردی گری

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات بالتيمور موافقت کرده اند به خانواده فردی گری، جوان سياهپوستی که سال پيش هنگامی که در بازداشت پليس بود جان خود را از دست داد، ۶ ميليون و ۴ صد هزار دلار غرامت بپردازد. خبرنگار صدای آمريکا پس از يک سال از گذشت اين واقعه به يکی از محله های شهر بالتيمور رفته تا ببيند اکنون مردم نظرشان چيست.