فرآيند صلح فراگير ميان اسرائيل و فلسطينيان

18 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، می گويد گرچه اقدامات اخير برای رسيدن به يک صلح فراگير ميان اسرائيل و فلسطينيان به کندی انجام می گيرد، اما قطعاً رو به پيشرفت است. آقای کری در حالی خود را برای يازدهمين ديدار به عنوان وزير خارجه آمريکا از منطقه آماده می کند که ساير ديپلمات های آمريکايی چندان اميدی به مثبت بودن نتيجۀ اين تلاش ها ندارند.