معرفی بورسیه های غیرقانونی ایران به دادگاه

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مسوولان قضایی ایران از ارسال پرونده بورسیه های غیر قانونی به مراجع قضایی خبر داده اند، ابعاد جدیدی از این پرونده فساد اداری مشخص شده است. به گفته نایب‌رییس «فراکسیون دانشگاهیان مجلس» ایران، درپرونده بورسیه های غیر قانونی صدها میلیارد تومان تخلف مالی اتفاق افتاده است