فرارو: تجارت بلومبرگ- دوئین وِید

04 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوئين وِيد به‌مدت دو دهه يکی از بهترين بسکتباليست‌های جهان بود، ولی بسکتبال را سکوی پرش به کسب و کارهای دیگر کرد و اکنون انتظار موفقيت‌های بيشتری را در آينده دارد.