فرارو: تحقیق بلومبرگ - فراسوی جنگ تجاری

27 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی وضعیت کنونی جهان در عرصه روابط بین الملل در گفتگو با یان برمر بنیانگذار و رئیس گروه اوراسیا و رابرت کپلن رئیس مرکز امنیت جدید آمریکا