فرارو: همتایان – تیم کوک

03 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه دیوید روبنشتاین به سراغ مدیرعامل کنونی شرکت اپل - تیم کوک – رفته و درباره مسیر کاری اش، رابطه اش با موسس فقید این شرکت – استیو جابز- و برنامه های بعدی اپل پرسش کرده است.