فرارو: همتایان – جیمز بیکر

14 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جیمز بیکر زمانی رئیس کارکنان کاخ سفید، وزیر خزانه داری و وزیر امور خارجه آمریکا بوده است. با او درباره زندگی شخصی و سیاسی اش گفتگو کرده ایم.