فرارو : همراه با حرفه ای ها - پتریک و جان کالیسون

20 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پتریک و جان کالیسون ، دو برادرِ ایرلندی تبار، در سال ۲۰۱۰ با تشکیل شرکتی بنام «استرایپ» سیستم پرداخت هزینه ها را برای شرکت های کوچک دنیا تسهیل کردند. ارزش «استرایپ» اکنون به نه میلیارد دلار رسیده است. با این دو برادر کارآفرین گفتگو کرده ایم.