فرارو : همراه با حرفه ای ها - پتریک و جان کالیسون

20 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پتریک و جان کالیسون ، دو برادرِ ایرلندی تبار، در سال ۲۰۱۰ با تشکیل شرکتی بنام «استرایپ» سیستم پرداخت هزینه ها را برای شرکت های کوچک دنیا تسهیل کردند. ارزش «استرایپ» اکنون به نه میلیارد دلار رسیده است. با این دو برادر کارآفرین گفتگو کرده ایم.