فرارو: همراه با حرفه ای ها - ملیندا گیتس

13 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دختر جوانی که عاشق کامپیوتر بود و در شرکت تازه تأسیس مایکروسافت کار خود را آغاز کرد، بعدها همسرش بیل گیتس را در همان شرکت یافت و اکنون پول وقدرت خود را در توانمند کردن زنان در همه زمینه‌ها، بویژه فناوری بکار انداخته است.امروز دیداری داریم با ملیندا گیتس یکی از بنیانگذاران بنیاد «بیل اند ملیندا گیتس»