فرارو: همراه با حرفه ای ها – علی و هادی پرتوی

10 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی و هادی پرتوی، فرزندان دوقلوی یک خانواده مهاجر ایرانی، بنیانگذاران شرکت سرمایه گذاری "انجل" و سایت غیر انتفاعی "کُد دات اُرگ" هستند که اولی از سرمایه گذاران شرکت هایی چون فیس بوک، اوبر و دراپ باکس است و هدف دومی آموزش کدنویسی در همه آموزشگاه‌ها است.