فرارو: گفتگو با تیم اسلون

25 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک ولز فارگو در حال پشت سر نهادن دوران سختش است... دوران حسابهای تقلبی بانکی، تحمیل بیمه های غیرضروری و هزینه های نامناسب وام مسکن... با تیم اسلون مدیرعامل بانک ولز فارگو به گفتگو نشسته ایم.