فرارو: گفتگو با انور ابراهیم

16 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انور ابراهیم سیاستمدار مالزیایی زندگی سیاسی پر فراز و نشیبی داشته؛ معاون نخست وزیر بوده، اتهام های فراوانی به او زده شده و سال ها را در زندان گذرانده. هاسلیندا امین با او درباره تجربیات و دیدگاه هایش گفتگو کرده است.