فرارو: ایده های درخشان – یان وو

14 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یان وو هنرمند ویتنامی الاصل دانمارکی در کارهایش تاریخ جمعی و مشترک جهان را با سرگذشت خود پیوند می دهد. او برای این کار شیوه ای بسیار شخصی، شعرگونه و موشکافانه دارد.