فرارو: ایده های درخشان – تیم لَب

24 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«تیم لب» مجموعه ای است از مهندسان کامپیوتر، طراحان و سازمان دهندگان که با انجام پروژه هایی تجربی پا را از حد و مرز هنر مرسوم فراتر می گذارند، مفهوم زیبایی را از طریق دیجیتال گسترش می دهند و باعث افزایش کنجکاوی ما درباره جهان می شوند.