فرارو: ایده های درخشان - تاکاهیرو ایواساکی

28 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تاکاهیرو ایواساکی هنرمند چیره دست ژاپنی با به کارگیریِ اشیای پیش پا افتاده، ماکت های مینیاتوری مسحورکننده یا مجسمه هایی در ابعادی بزرگ می سازد و بیننده را غرق در دنیای پر رمز و راز و پیچیده خود می کند.