فرارو: ایده های درخشان – قادر عطیه

29 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قادر عطیه یکی از شگفت انگیزترین و پرتحرک ترین هنرمندان عصر ماست و آثارش مسائل سیاسی و اجتماعی گوناگون جهان، از قبیل مهاجرت، استعمارزدگی و هویت فرهنگی را در برمی گیرد.