فرارو: ایده های درخشان - هارون میرزا

14 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هارون میرزا، هنرمند پاکستانی الاصل ساکن لندن، از منابع مختلف – از شمن های برزیلی گرفته تا مناقشات قومی پاکستان – الهام می گیرد و هنرش مضامین گسترده‌ای همچون علوم، موسیقی، فرهنگ و ایدئولوژی را در برمی‌ گیرد.