فرارو: ایده های درخشان – ایم هونگ سون

06 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایم هونگ سون فیلمسازاهل کره جنوبی با فیلم‌‌های شاعرانه، پیچیده، و گاه تیره و آزارنده اش به مضامین عمده‌ای همچون فقر و ستم می‌پردازد و بر مردم به حاشیه رانده شده تمرکز می کند.