فرار مالیاتی، پروژه های ناتمام و پرداخت یارانه ها

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شماری از بحران های اقتصادی ایران ناشی از کمبود منابع و اتلاف آن است. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به دولت برای مقابله با این مشکلات کمک کند. اما فرار مالیاتی در ایران ابعاد گسترده ای دارد.