فرانسه و مکزیک خواستار توضیح آمریکا شدند

29 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه و مکزیک خواستار توضیح آمریکا در مورد اتهام جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا «اِن اِس اِی» عليه شهروندان و مقامهای این دو کشورشدند، اتهامی که توسط پیمانکار سابق آژانس، ادوارد اسنودن، فاش شده است. این اتهامها در روزنامه لوموند فرانسه و هفته نامه اشپیگل آلمان مطرح شده است. گزارش از احمد فرحبخش.