فرانسه: بر سر اوکراين با روسيه نمی جنگيم

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امورخارجه فرانسه گفت، کشورش بر سر بحران ِ اوکراین وارد جنگ با روسیه نمی شود. گزارش از مهدی آرمی.