شاهد حمله تروریستی پاریس از جزییات آنچه در شانزلیزه گذشت می گوید

02 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فرانسه بازرگانی که برای امور تجاری به پاریس سفر کرده بود امروز به خبرنگاران شرح داد چگونه هنگامی که فارغ از دلواپسی های تجاری در یکی از رستوران های خیابان شانزلیزه لحظات فراغت را می گذراند ناگهان خود و مشتریان دیگر را در صحنه حمله ای تروریستی دید که پنجشنبه شب در آن جا رخ داد.