ماهواره جدید آژانس فضایی اروپایی

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آژانس فضایی اروپایی ماهواره ای راهی مدار زمین خواهد کرد که باد را در تمامی سطح زمین و ارتفاعات مختلف اندازه گیری می کند. انتظار می رود این ماهواره با اطلاعاتی که به زمین خواهد فرستاد پیش بینی هوا و مدل های هواشناسی را بهتر کند.