اجلاس یک سیاره به میزبانی فرانسه؛ تلاش برای حفاظت از محیط زیست در جهان

24 دی 1399