فرانسه نیز واکسیناسیون با واکسن آمریکایی مودرنا را این هفته آغاز می‌کند

25 دی 1399