نیمی از مبتلایان به ایدز تحت درمانی دارویی؛ برای اولین بار

29 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

برای اولین بار در جهانی که طی چهار دهه شاهد مرگ سی و پنج میلیون از ساکنان توسط ویروس ایدز بوده، سازمان ملل متحد می گوید هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که حدود نیمی از افراد مبتلا به این ویروس مرگبار با دریافت دارو تحت درمان هستند.