لوموند: ایران بهشت تازه شرکت های فرانسوی است

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از نهایی شدن توافق هسته ای کشورهای غربی با ایران، شرکت های فرانسوی در رفت و آمد مداوم به تهران برای از سر گیری فعالیت های تجاری با ایران اند. روزنامه لوموند ایران را بهشت تازه ی شرکت های فرانسوی می خواند.