فرانسه: اسد بخاطر حمله شیمیایی باید تحت پیگرد قرار بگیرد

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژان مارک ارو، وزير امور خارجه فرانسه می‌گويد رژيم بشار اسد به دليل استفاده‌ای که گفته می‌شود از تسليحات شيميايی کرده است، بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.