اعتصاب های کارگری جدید در پاریس

13 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات کارگری در فرانسه ادامه دارد. بنا به گزارش ها پیوستن اتحادیه های کارگری ترابری به اعتصاب علیه اصلاحات قانون کار فرانسه، فعالیت قطارهای شهری و متروی پاریس را با اشکال مواجه کرده است. روز پنجشنبه گروهی از تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند.