اعتراض دانشجویان فرانسوی به طرح اصلاح قانون کار و برخورد پلیس

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات دانشجويان و دانش اموزان معترض به طرح اصلاح قوانين كار در فرانسه به خشونت كشيد. به دنبال درگيرى گروهى از اين معترضان با پليس ١٣٠ نفر بازداشت شدند. گزارش نيلوفر پورابراهيم