تجربه ای استثنایی: بی وزنی

15 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هواپیمایی که یک ماموریت استثنایی به عهده دارد. مسافران این هواپیما می توانند بی وزنی را که فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی احساس می کنند تجربه کنند. پروژه ای که هدف آن مطالعه بی وزنی بر بدن انسان در فضاست.